Endotermické kity

Endotermické kity výrazným způsobem zvyšují efektivitu schnutí lakování.