Technický popis zařízení

 1. Nakloněné držáky světel s 30W neonovými zářivkami
 2. Předfiltry termoventilační jednotky
 3. Velký sací oblouk
 4. Recyklující automatická vzdušnice
 5. Předfiltry termoventilační jednotky
 6. Radiální ventilátor; rychlost toku 16.000/41.000 m3/hod.
 7. Tepelný výměník. Trubkový svazek
 8. Tepelný výměník. Ohřívač
 9. Přívod horkého vzduchu
 10. Sběrač (klidová zóna)
 11. Stropní filtry
 12. Vývody použitého vzduchu
 13. Boční stropní držáky světel s 30W neonovými zářivkami
 14. Výfuková jednotka. Lichoběžníková trubní armatura
 15. Výfuková jednotka se syntetickým kapsovým filtrem (volně aktivované uhlí)
 16. Výfuková jednotka. Sací radiální ventilátor
 17. Výfuková jednotka. Výstupní kryt
 18. Struktura výfukové jednotky
 19. Termoventilační jednotka horkého vzduchu
 20. Protipožární kryt
 21. Spoj tlumící vibrace

Základy

Základy tvoří podloží komory. Toto podloží je nezbytné pro odvod použitého vzduchu z komory ven. Existují tři druhy základů:

A) Základ z prefabrikovaných kovových dílů

Ocelové díly, které jsou sešroubovány dohromady a vytváří tak celistvý komplet. Tyto díly jsou projektovány s ohledem na správný odvod toku předfiltrovaného vzduchu.

Tento základ se délkou i šířkou shoduje s rozměry komory; je instalován pod komorou, kterou mírně naklání směrem ke vstupu.

Pokud si nepřejete, aby komora byla nakloněná, můžete základ podložit nebo požádat výrobce o zvýšení stupátek. Nášlapná podlážka je vyrobena z tvarovaných, galvanizovaných nebo neupravených roštů v závislosti na požadavcích zákazníka. Rošty jsou vyrobeny z příčně orientovaných prutů z ploché oceli o rozměrech 30/10 mm, která tvoří okraje a nosnou strukturu podlážky.

B) Zděný základ

Zákazník vyrobí zděný základ v souladu s naším plánem, pokud smlouva nestanoví jinak. Tento základ je nezbytný k odvodu použitého vzduchu ven; kromě toho slouží jako základová deska komory. Takový základ je tvořen zděnou podlahou o příslušné nosnosti. Její rozměry musí určit kvalifikovaný technik na základě požadavků zákazník a na jeho náklady. V úvahu je přitom nutno vzít pracovní zatížení a místní opatření pro případ zemětřesení.

V podlaze se nacházejí dva kanály zakryté námi dodávanými rošty; tudy může použitý vzduch unikat z komory ven. Vzduch čistí speciální filtry umístěné pod rošty. Aby bylo možné zajistit plynulý průtok vzduchu, musí být kanály minimálně 80 cm vysoké.

V kanálech mohou být za účelem podpory podlážky instalovány příčky; ty však nesmí bránit průtoku vzduchu. Přepážky musí být zasazeny do stěn kanálů, nebo v nich musí být vytvořeny velké otvory. Odsávací tunel, do kterého je proud vzduchu sváděn, musí mít rozměry 150x80 cm a nesmí být tvořen úhly většími než 90O, aby nebránil průtoku vzduchu.

C) Boční vývod vzduchu

V případě bočního vývodu vzduchu, který je často používán v případech, kdy není možné realizovat práce nezbytné k vytvoření struktury A nebo B, není nutné provádět žádné dodatečné práce. Dbejte však na to, aby podlaha v místě instalace komory byla dokonale plochá a rovná. To je nezbytné pro vyrovnání zařízení a zajištění správného chodu komory.

Panel předního vstupu

Přední vstup, který je opatřen dveřmi s bočními závěsy nebo motorem poháněnou navíjecí zástěnou, umožňuje objektům určeným k lakování vstup do komory. Pokud je vstup uzavřen, dokonale odděluje komoru od vnějšího prostředí.

Křídla dveří jsou vyrobena z plechů z oceli té nejvyšší kvality; plachy mohou být v závislosti na požadavcích zákazníka galvanizovány, nalakovány nebo potaženy vrstvou PVC. Motorem poháněná brána je tvořena příčnými lištami z barevného hliníku o rozměrech uzpůsobených přání zákazníka.

Přední vstup může být následujících typů:

A – Přední vstup – dvě křídla

Průčelí se dvěma křídly má využitelnou vstupní šířku 250 cm a obvykle je používáno u komor s maximální šířkou 407 cm. Po stranách hlavních křídel může být v závislosti na možnostech a požadavcích zákazníka umístěn jeden nebo více nouzových východů.

Na zákazníkovo přání mohou být hlavní dveře komory a/nebo nouzové východy opatřeny kontrolním průzorem.

B – Přední vstup – tři křídla

Průčelí se třemi křídly má využitelnou vstupní šířku 282 cm a obvykle je používáno u komor s maximální šířkou 407 cm bez servisních dveří; u komor o šířce 469 cm; u verze vybavené dvěma servisními dveřmi, umístěnými z boku hlavního vstupu. U této verze jsou všechny dveře opatřeny kontrolními průzory, pokud si zákazník nepřeje jinak.

C – Přední vstup – čtyři křídla

Tato verze je určena pro komory s minimální šířkou 407 cm. Využitelná šířka 379 cm umožňuje vstup i objemným objektům. Tento typ průčelí není opatřen předními servisními dveřmi.